Street dance workshops with Rise Up 2023 judges

Street dance workshops with Rise Up 2023 judges

Ar Jus pasiruošę Rise Up 2023 seminarams su renginio teisĖjais?

Dieną prieš ir po renginio vyks Hip Hop, Breaking, Locking, Dancehall ir Muzikalumo seminarai su renginio teisėjais! 🔥
English below 👇
✨TVARKARAŠTIS✨
Penktadienis, gegužės 19 d.
18:00 – 19:30 HIP HOP su DEYVRON 🇫🇷 
19:30 – 21:00 MUSICALITY su SADIK WAVE 🇩🇪
Sekmadienis, gegužės 21 d.
15:00-16:30 BREAKING su LUSSY SKY 🇺🇦
16:30-18:00 DANCEHALL su ZIDAN XQLUSIV 🇯🇲
18:00-19:30 LOCKING su BANA TSEGAI 🇩🇪
 
✨KAINA✨
1 seminaras – 18 EUR
Visi 5 seminarai (FULL PASS) – 60 EUR
 
✨Seminarai vyks SKILLZ studijoje – Lukiškių g. 5, Vilnius

🔥APIE SVEČIUS🔥

Gegužės 19 d. Deyvron mokys Hip Hop šokėjus, kaip šokti iš savo širdies ir kaip ne tik pajausti muziką, bet ir ją išreikšti. Pateiks improvizacijos subtilybių, kurie padės pakelti Jūsų šokį į kitą lygį.
Šokėjas ir choreografas, gimęs Librevili (Gabonas). Šokti pradėjo būdamas 6 metų, sekdamas mamos pavyzdžiu, kuri buvo choreografė koncertų salėje Afrikoje.
Būdamas 7 metų, jis atvyko į Prancūziją ir pradėjo savo šokėjo kelionę. Turi stiprų ryšį ne tik su Hip Hop, bet ir su Šiuolaikiniu stiliumi, žavisi gatvės džiazu ir yra klasikinio šokio gerbėjas.
Teatro entuziastas, instinktyvus iš prigimties, autentiškas, turi išskirtinį šokio jausmą. Išskirtinumas ir interpretacijos pojūtis leido jam priartėti prie daugelio žymių muzikos industrijos asmenybių, renginių, televizijos kanalų ir prekės ženklų.
Džiaugiamės, kad jau gegužės 21 d. Zidan dalinsis savo patirtimi Dancehall seminare Vilniuje! Jūsų laukia Dancehall žingsneliai iš Xqlusiv komandos ir choreografija!
Jis gimė Kingstone, Jamaikoje ir užaugo Šv. Tomo parapijoje. Meilė muzikai ir šokiams privertė jį tikėti įdėtu sunkiu darbu.
Teisėjavo „Dancehall Queen“ ir „King“ varžybose Melburne Australijoje. Vedė šokių seminarus ir teisėjavo pirmajame Taivano „Dancehall Queen and King“ konkurse.
Vėliau buvo pakviestas ir antram užsienio turui, šį kartą Pietų Amerikoje, keliavo į 3 skirtingas šalis. Jis dėstė ir teisėjavo šokių varžybose Peru, Bolivijoje ir Čilėje
Sugrįžęs iš Pietų Amerikos mokydavo užsienio šokėjus, kurie atvykdavo į Jamaiką. Visa tai paskatino pirmuosius Zidano turus po Europą su „Topup Productions“.
Apkeliavo daugiau nei 10 šalių ir mokė populiariose „Dancehall“ stovyklose, tokiose kaip „Topup Dancehall Camp“ Berlyne.
🇩🇪 Sadik Wave (GER)

Gegužės 19 d. Sadik praves muzikalumo sesiją, į kurią įtrauks House ir Hip Hop stiliaus užduotys. Mokys kaip pajausti muziką ir ją panaudoti improvizacijoje.
Šokėjas iš Kelno, Vokietijos, kurio šaknys yra Somalyje.
Šokį ir muziką jis pamilo dar ankstyvoje vaikystėje ir bėgant metams šokius pavertė svarbia savo gyvenimo dalimi.
Nuo 2009 m. sėkmingai dalyvavo ir laimėjo daugybę nacionalinių ir tarptautinių konkursų, įskaitant ” International Summer Dance”, “HipHop Kingz” 2016 Olandiją, “Wake Up Battle” Vokietijoje, “Black Street Battle” Lenkijoje. Taip pat ne kartą galėjote jį matyti „Funkin Stylez” ir „Juste Debout” turnyruose
Seminaras, kurio laukia visi Breaking šokėjai ir ne tik! Gegužės 21 d. vyks 3-jų dalių Breaking seminaras su 9 kartus pasaulio breiko čempionu – Lussy Sky.
1 dalis – improvizacijos elementai (kaip sukurti ir išreikšti);
2 dalis – svarbiausia dalis – raundo formula (ką reikia naudoti išėjime, kad visiems nunešti stogą);
3 dalis – Q&A
Sky pradėjo šokti Breaking nuo 2004 metu. Kaip sako pats Lussy: „Svarbiausia yra surasti savo stilių. Net laimėjimai nėra tokie svarbus, kaip savo stiliaus atradimas“.
Kai Lussy išeina į sceną, iš jo sklinda beprotiška energiją, kuri užburia visus aplinkui. Jis pasižymi išskirtiniu ir savitu šokimo stiliumi. Tai tas žmogus, kuris visada stengiasi siekti savo tikslų ir juos pasiekia.
 
Locking stiliaus choreografija pagal RNB muziką! Kviečiame visų stilių šokėjus pasisemti nepakartojamų žinių ir emocijų iš Banos jau gegužės 21 d.
Šokėja iš Frankfurto, Vokietijos šokanti beveik 20 metų.
Lankė ir mokėsi įvairiausių šokių stilių, pastaruosius 10 metų daugiausia dėmesio skiria funk stiliui Locking.
Dalyvauja daugybėje seminarų, tobulina savo šokių įgūdžius ir keliauja į tarptautines varžybas, taip pat mokosi Åsa Folkhögskola Švedijoje
Priklauso moterų šokių komandai „Déjà Vu“ ir mišrių stilių komandai „Fusion Art“.

Kviečiame dalyvauti seminaruose ir pasisemti naujos patirties 🔥🔥🔥

🏆English🏆

Are you ready for Rise Up 2023 workshops with event judges?

The day before and after the event there will be Hip Hop, Breaking, Locking choreo, Dancehall and Musicality workshops with event judges! 🔥

✨SCHEDULE✨
Friday, May 19
18:00 – 19:30 HIP HOP with DEYVRON🇫🇷 
19:30 – 21:00 MUSICALITY with SADIK WAVE🇩🇪
Sunday, May 21
15:00-16:30 BREAKING with LUSSY SKY🇺🇦
16:30-18:00 DANCEHALL with ZIDAN XQLUSIV🇯🇲
18:00-19:30 LOCKING choreo with BANA TSEGAI🇩🇪
 
✨PRICE✨
1 workshop – 18 EUR
FULL PASS (5 workshops) – 60 EUR
 
✨The workshops will be held in the SKILLZ studio – Lukiškių st. 5, Vilnius

🔥ABOUT GUESTS🔥

🇫🇷 Deyvron Noel (FRA)

On 19 May, Deyvron will teach Hip Hop dancers how to dance from their heart and how to not only feel the music, but also express it. He will give you freestyle tools to take your dancing to the next level.
Dancer and choreographer, born in Librevili (Gabon). He started dancing at the age of 6, following the example of his mother who was a choreographer in a concert hall in Africa.
At the age of 7, he came to France and began his journey as a dancer. He has a strong connection with Hip Hop, but also with Contemporary style, admires street jazz and is a fan of classical dance.
A theatre enthusiast, instinctive by nature, authentic and with a unique sense of dance. This sense of exclusivity and interpretation has brought him close to many of the music industry’s leading personalities, events, TV channels and brands.
We are delighted that Zidan will be sharing his experience at the Dancehall workshop in Vilnius on 21 May! Dancehall steps and choreography from the Xqlusiv team await you!
He was born in Kingston, Jamaica and grew up in St. Thomas Parish. His love for music and dancing made him believe in hard work.
He has judged “Dancehall Queen and King” competitions in Melbourne Australia. He conducted dance workshops and judged the first “Dancehall Queen and King” competition in Taiwan.
Later he was invited for a second overseas tour, this time in South America, travelling to 3 different countries. He taught and judged dance competitions in Peru, Bolivia and Chile
On his return from South America, he taught foreign dancers who came to Jamaica. All this led to Zidane’s first European tours with Topup Productions.
He travelled to more than 10 countries and taught at popular Dancehall camps such as the Topup Dancehall Camp in Berlin.
 
🇩🇪 Sadik Wave (GER)

May 19 Sadik will conduct a musicality workshop that will include House and Hip Hop style tasks. Will teach how to feel music and use it in improvisation.
Dancer from Cologne/ Germany with roots in Somalia.
He fell in love with dance and music at an early age and over the years has made dancing an essential part of his life.
sadik has successfully participated and won in numerous national and international competitions since 2009, including the “International Summer Dance” Battle, “HipHop Kingz” 2016 Holland, “Wake Up Battle” in Germany, “Black Street Battle” in Poland. You could also see him at “Funkin Stylez” & “Juste Debout” several times
🇺🇦 Lussy Sky (UA)

The workshop that all Breaking dancers and more are waiting for! On 21 May, a 3-part Breaking workshop with 9 times World Breaking Champion – Lussy Sky.
Part 1 – Elements of improvisation (how to create and express);
Part 2 – the most important part – formula of round (what to use in battles to take the roof off for everyone);
Part 3 – Q&A
Sky started dancing Breaking in 2004. As Lussy himself says: “The most important thing is to find your own style. Even achievements are not as important as discovering your own style”.
When Lussy goes on stage, he exudes a crazy energy that captivates everyone around him. He has a unique and distinctive dancing style. He is the kind of person who always strives for his goals and achieves them.
Locking style choreography to RNB music! We invite dancers of all styles to learn from Bana’s unique knowledge and emotions on 21 May.
Dancer from Frankfurt, Germany dancing for almost 20 years.
She has attended and studied various dance styles, but for the last 10 years she has been focusing on the funk style of Locking.
She participates in many workshops, improves her dancing skills and travels to international competitions, and also studies at Åsa Folkhögskola in Sweden
She belongs to the women’s dance team Déjà Vu and the mixed styles team Fusion Art.

We invite you to participate in workshops and gain new experience 🔥🔥🔥